Under mina många verksamma år i grävandets tecken har jag hunnit med många dräneringar, vägar och husgrunder. Här är några av de senare jobben, vissa i samarbete med en kollega:

  • Bostadsområdet i Kastelholm
  • Bostadsområdet i Prästö
  • Dikning och rensning på norra Åland
  • Skogsbilvägar

 

Prisförfrågningar & offert:
Robert Lindeman, GSM 0405 062 332
robert.lindeman@aland.net

Skogsvägar, tomtplanering, vatten & avlopp. Ett namn täcker in allt. Robert Lindeman, GSM 0405 062 332!