Färjlinjer

Skärgårdstrafiken är indelad i tre huvudlinjer: Norra Linjen, Södra Linjen och Tvärgående Linjen. Till skärgårdstrafiken hör också Föglölinjen som trafikerar mellan Degerby i Föglö och Svinö i Lumparland.

Norra Linjen

Den norra linjen trafikerar mellan ändhamnarna Hummelvik i Vårdö och Osnäs i Gustavs. Längs vägen angör färjorna även hamnarna på Enklinge och Kumlinge samt öarna Lappo och Torsholma i Brändö kommun. Från Åva på Brändö når du sedan Osnäs i Gustavs.

Med bil tar skärgårdsresan ca 4 timmar inklusive ett färjbyte samt en transportsträcka på ca 22 km mellan byarna Torsholma och Åva på Brändö.

Till den norra linjen hör också kortlinjerna mellan Enklinge och Kumlinge, mellan Åva och ön Jurmo samt Asterholmalinjen som trafikerar Asterholma-Lappo-Torsholma (Lilla Hummelholm).

Södra Linjen

Den södra linjen trafikerar mellan ändhamnarna Långnäs i Lumparland och Galtby i Korpo. Båtresan tar ca 5 timmar. Längs vägen angör färjorna även Överö på Föglö, Sottunga och Kökar samt öarna Husö och Kyrkogårdsö mot beställning.

Tvärgående Linjen

Med den tvärgående linjen reser du mellan de norra och södra skärgårdskommunerna utan att behöva ta omvägen via fasta Åland. Färjlinjen går från Snäckö i Kumlinge, via Sottunga och Överö på Föglö, till Långnäs i Lumparland.

Föglölinjen

Till skärgårdstrafiken hör också Föglölinjen som trafikerar mellan Degerby i Föglö och Svinö i Lumparland. Resan tar 30 minuter. Sommartid har Föglölinjen upp till två avgångar i timmen.
Tack vare de täta avgångarna går det inte att boka plats ombord på Föglöfärjan utan det är först i kön som gäller. Tänk också på att Föglölinjens tidiga och sena avgångar endast trafikeras mot beställning.

| Fler

Fler artiklar