Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens

Viktig information när du reser till Åland med egen båt

Här får du information om din gränspassage samt viktig information om till exempel nödnummer och radiokanaler.

Gränspassagen

Finland började tillämpa Schengenavtalet den 25 mars 2001. Avsikten med avtalet är att göra det smidigare för personer att röra sig över gränserna. Tack vare Schengenavtalet är fritidsbåtar i princip befriade från gränskontroll. Således behöver inte en fritidsbåt som anländer direkt från ett annat Schengenland besöka ett passgranskningsställe. Det räcker med att man använder sig av de officiella farlederna.

Av EU-länderna tillämpas Schengen-regelverket för närvarande av Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Republiken Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tyskland, Ungern och Österrike, men inte av England och Irland. Av länder utanför EU tillämpas Schengen-regelverket av Island, Norge och Schweiz.

En båt som färdas mellan Finland och ett land som inte tillämpar Schengen-regelverket (vid Östersjön Ryssland) är alltid skyldig att besöka gränskontrollen.

Vill du veta mer? Besök www.sjobevakningen.fi eller läs mer under gränskontroll av fritidsbåtar i Finland

Passgranskningsställen för fritidsbåtar

Mariehamns sjöbevakningsstation tel. 071 872 7200
- Farlederna förbi Korsö eller Nyhamn

Övriga stationer i Finland är Aspö, Hangö, Sveaborg och Santio.

VHF-trafikkanaler

* Förhandsanmälan om passkontroll görs till Mariehamns sjöbevakningsstation på kanal: 68 alt. kanal 16.

Viktiga telefonnummer

I en olyckssituation kan räddningsmyndigheterna positionsbestämma din mobiltelefon eller pejla din VHF-radio. Om du inte har någon VHF-radio ombord, är det mycket viktigt att se till att mobiltelefonen alltid fungerar. Se till att batteriet är laddat och mobiltelefonen är skyddad mot vatten.

* Allmänt nödnummer: 112
* Sjöräddningen, nationellt alarmnummer: 020 41000
* Ålands sjöräddningssällskaps jourtelefon: + 358 18 19475

Visum

Medborgare från land utanför EU och EES bör kontrollera om visumkrav gäller för inresa till Åland eller Finland. Dessa kan du läsa mer om på utrikesministeriets hemsida

Lokala radiostationer

Ålands radio 91,3MHz, Steel FM 95,9 MHz, Rix FM Åland 101,8 MHz, Soft FM 107,2 MHz

Sjörapporter

Ålands radio 91,3 MHz
ca 07.35, 08.15 och 08.50

Finländska riksradion 93,1 Mhz
Varje dag kl 08.55, 12.45, 19.10 och 22.05, dessutom måndag-lördag kl. 05.30

Sjörapporter på finska, Finländska riksradion 100,3 Mhz
Varje dag kl. 07.35, 14.00, 16.55 och 22.50

Sveriges radio P1 95,0 Mhz
Varje dag kl. 08.15, 12.45, 19.10 och 22.10 samt måndag-lördag 05.35

| Fler

Fler artiklar