Ensligt liv på åländska havsfyrar

De äldsta åländska, bemannade havsfyrarna byggdes i mitten av 1800-talet. Här långt ute i havet levde fyrvaktarna i en karg och kärv miljö, långt från det övriga samhället.

De levde antingen helt ensamma på sin fyr, isolerade från familj och omvärld i flera månader, eller så utvecklades små fyrsamhällen på kobbarna, där fyrvaktarnas familjer också bodde.

Historia

Fyrarna var ofta bemannade av tre-fyra fyrvaktare inklusive fyrmästaren, som var chef. Deras liv var tufft och de fick utstå mycket prövning och dramatik på skären.

Under 1950-talet minskade fyrpersonalen i takt med att fyrarna automatiserades. Den sista bemannade fyren i åländska vatten var Märket, som automatiserades 1976.

Idag finns det cirka 50 havsfyrar längs Ålands och hela Finlands kuster, samtliga automatiserade och obemannade.

Havsfyrar

När du kommer till Åland möter du fyra rena havsfyrar, som tidigare har varit bemannade. Var och en med sin speciella historia:

 

Vill du läsa mer om de åländska fyrarna?
Läs: ”Finska fyrar” av Seppo Laurell, ”Lågskär i Ålands hav” av Håkan Slotte och ”Sälskär – fyrvaktarlivet 1868-1949” av Bengt Häger.

| Fler

Fler artiklar