Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken!

En utställning som berättar om postböndernas mödosamma liv under de nästan 500 år då de var ålagda att föra posten över havet från Sverige till Eckerö för vidare befordran till Åbo.

I museet finns en gammal postrotebåt utställd samt andra förmål med anknytning till postforslingen över Ålands hav.

I anslutning till postrotemuseet finns även en filmsal.

Guiden är väl insatt och berättar levande om den reguljära posttrafik som satt sin prägel på Eckerös utveckling.

Öppettider
Alla dagar 10-15

Entré
Barn under 12 år gratis
Övriga besökare 3€

Guidning
I postrotemuseet finns ljudband på svenska, finska och engelska, särskild guidning får man på svenska och finska om man har bokat det (gäller grupper).

Bokning
Susanne Auner 0457 530 1300


Välkomna!

Levande berättelser om den nästan 400-åriga reguljära posttrafiken.