KPMG: s kontor på Åland är en lokal knutpunkt till en av världens ledande kunskapsorganisationer. Vårt mål är att överföra kunskap till nytta och mervärde genom konkreta lösningar utifrån våra kunders behov.

Våra tjänster omfattar revision, skatt, juridik och rådgivning.


Välkommen till våra officiella sidor!

KPMG Oy Ab
Norra Esplanadgatan 4 B
AX-22 100 Mariehamn

David Mattsson CGR, revision
    020 760 3971
Kaj Grüssner, skatt, juridik     020 760 3374
Julia Stolt
    020 760 3503
Fax
    020 760 3061 

 

Vi sysslar med revision, skatterådgivning och övrig rådgivning åt små och stora företag.