Kökar museum

Kökars museum öppnades av Kökars hembygdsförening 1988. Det är ett museum fyllt med bruksföremål från självhushållets dagar som visar ett annat Kökar, helt olikt dagens moderna samhälle. Över 300 foton berättar om kökarbornas liv, deras klädsel och göromål fram till andra världskrigets slut.

Museet är inrymt i Hellsö-Österbygge gamla skolhus. På skolområdet, som hembygdsföreningen arrenderar av Kökars kommun, finns även en nybyggd stockstuga byggd efter gammal kökarmodell. På området finns en båt- och motorhall, ett litet jordbruksmuseum, en smedja och en keramikbod.

Under sommaren planeras aktiviteter antingen i keramikboden, smedjan, hamnen eller på området.

På området finns en nybyggd stockstuga enligt gammal Kökarmodell. Stugan används för alla möjliga olika aktivityeter och kan även hyras för bröllop och kalas.


Hembygdsföreningens egna böcker och cd-skivor och en del andra produkter med kökaranknytning finns till salu på museet.

 

Entré:
Vuxna 3€.
Barn under 15 år gratis.

Öppettider:
Öppet året runt enligt överenskommelse. Tel. + 358 (0)457 5244077

 

Ett museum fyllt med bruksföremål från självhushållets dagar.