Under mina drygt 20 verksamma år har jag hunnit med många grundförbättringar och husgrunder. Här är några av de senare jobben jag utfört själv eller i samarbete med en kollega:

  • Bostadsområdet i Kastelholm
  • Bostadsområdet i Prästö
  • Bevattningsbassängen i Svensböle
  • Skogsbilväg i Vårdö

Prisförfrågningar & offert: Kjell Ek, GSM 0405 532 082 kjells_schakt@hotmail.com

Kjells Schakt -utför alla sorters markarbeten, små som stora, över hela Åland!
Ring 0405 532 082