Jan Karlsgårdens friluftsmuseum

Jan Karlsgården är ett landskapsägt friluftsmuseum som innehåller exempel på åländsk allmogebebyggelse, huvudsakligen från 1700- och 1800-talen. Museet grundades på 1930-talet och består av byggnader som flyttats hit från olika platser runt om på Åland. Mangårdsbyggnaden kommer från Jan Karls i Finström Bamböle.

Jan Karlsgården är uppbyggd som en typisk åländsk gård från andra hälften av 1800-talet och är indelad i en mangård med boningshus, lillstuga, parbodar, loftbod och och härbre samt fägård med stall, fähus, oxstall och fårhus. Rian, bastun och smedjan är placerade längre bort från mangården. De för Åland typiska väderkvarnarna finns också representerade med flera olika typer.

Vid friluftsmuseet ordnas ibland aktiviteter som på traditionellt sätt anknyter till en gårds eller bys ursprungliga funktioner. T ex midsommarfirandet där byalaget arrangerar traditionell resning av en åländsk midsommarstång och den årliga Lilla Julmarknaden med besökare i tusental. I juli är det varje onsdag aktivitetsdagar på gården då gammalt hantverk visas upp och det samtidigt finns produkter till försäljning.

Öppet 2019
2 maj- 15 september dagligen 10-17

Fri entré

 


 

Byggnaderna på Jan Karlsgården visar en typisk åländsk bondgård från slutet av 1800-talet.