Kontakt

F:ma Holger Karlsson Transport

Strömsängsvägen 126

AX-22 410 Godby

Telefon: 32 620, 0457 0229 620