Alla gör det!
Vi slamsuger och spolar ur dina avloppstankar, samt transporterar bort avfallet.

I mitten av 1970-talet grundade Holger Karlsson sin firma med inriktning på att ta hand om det avfall som kommer "från skithuset". År 2002 övertog jag, Bjarne Jansson, rörelsen som fortsatte med samma inriktning på verksamheten.

Idag har vi två slamsugningsbilar och två personer på heltid, jag själv och Jan Eriksson.

Våra tjänster erbjuds till privatpersoners hus och stugor, samt åt kommuner, men även företag kan anlita oss för att slamsuga rent ur tankarna eller spola bort proppen ur systemet. Arbetsområdet är hela fasta Åland.

Och självklart transporterar vi bort avfallet åt dig!

Verksamheten omfattar:

  • Slamsugning av avloppstankar
  • Spolning av avlopp

Prisförfrågningar & offert:
Bjarne Jansson, GSM 0457 0229 620

F:ma Holger Karlsson Transport.
Slamsugning & spolning av avloppsrör.

Ring Bjarne, GSM 0457 0229 620.