Många sjösättningar, upptagningar, flyttningar av stugor och tungt gods, lyft av takstolar och element för uppförande av egnahemshus, korgkörning m.m. har utförts.

Här är några exempel på utförda arbeten:

   
Vindkraftverk, demontering,
hösten 2010
Montering av kontorsmoduler vid
Chipsfabriken, hösten 2011
   
   
Korglyft/målning av tak på
Kastelholms Slott, sommaren 2011
Montering/nedtagning av scen för
"Röster för Östersjön", hösten 2011
   
 

Lyft av grävmaskin ombord på pråm,
sommaren 2011
Vägtrumma,
etablering, våren 2011


Här finns redaktionella artiklar om  EK Lyft AB uppdrag :
Kastelholms slott
Sottunga vindkraft

Prisförfrågningar & offert:
Edgar Kalm, GSM +358(0)457 3135 805
edgar.kalm@aland.net

 

Monterar huselement, flyttar stugor, tar upp & sjösätter båtar, lossar & lastar gods, korgkörning, specialjobb m.m.

Ring EK Lyft AB
+358 (0) 457 3135 805 innan lyft!