Lots- och fiskartorp från 1800-talet...

På det vackra Dånö vid en fjordliknande vik ligger Dånö Hembygdsmuseum. Museét visar hur man levde i ett typiskt lots- och fiskartorp förr i världen.

Dånö blev lotsplats redan på 1800-talet. Museibyggnaden har bebotts av två generationer lotsar. Den sista invånaren var Amanda Nordblom (1854-1927). Efter hennes död såldes huset på auktion. Två Dånöättlingar kom överens om att ropa in stugan med inventarier och att grunda ett hembygdsmuseum.
Lydia Holmberg, som var föreståndarinna på Ålands kvinnliga hemslöjdsskola i Sund, och dirigenten och musikläraren Emil Johnsson skötte museet i 40 år till dess Dånö Museiförening grundades år 1968.

Föremålen i museet består dels av inventarierna från lotstorpet, dels har samlingen kompletterats med husgeråd och verktyg som skänkts eller deponerats eller också ropats in på auktioner. Bland dyrgriparna kan nämnas en galjonsfigur och ett skåp från 1700-talet samt en stor samling verktyg som förr användes av fiskarbönderna.

Museet ligger i Geta ca 40 km norrut från Mariehamn. Det går bilväg ända fram till museet (se även kartan)

Öppettider 2019
Öppet 22.6-25.8 alla dagar kl 13.00-16.00 utom onsdagar då det är öppet kl 16.00-19.00.
Övriga tider enligt överenskommelse.
Tel 040 768 5782 och 040 501 9727.

Entré
Enskilda personer:
Barn under 12 år gratis.
4 Euro per person.

Grupper:
Entré för grupper min. 20 Euro

Välkomna!

Lots- och fiskartorp från 1800-talet.