Kom och se ett av Ålands märkligaste fornminnen!

Bomarsunds fästning uppfördes åren 1832-1854. Åland var då ryskt och befästningen var avsedd för de ryska truppstyrkorna på ögruppen. Anläggningen projekterades för 5000 man och blev således ett efter åländska förhållanden enormt byggnadsföretag. Det hade stor betydelse för samhället och än idag talar man om ”Bomarsundstiden”.

Bomarsundstiden fick ett abrupt slut. Fästningen blev grundligt förstörd vid ett engelsk-franskt anfall 1854. Bomarsund utgör på så sätt en parentes i åländsk historia, men följderna av fästningens tillkomst och fall består ännu idag: Åland blev en demilitariserad zon.

Ruinerna av fästningen utgör idag ett av Ålands märkligaste fornminnen.

På andra sidan sundet vid Prästöbron finns ett litet museum där bilder och föremål från Bomarsund kan beses.

Bomarsunds museum i Prästö Lotsstuga

Öppettider 2019
juni måndag-fredag 10-17
juli dagligen 10-17
augusti måndag-fredag 10-17
Museet stänger kl. 14 på midsommarafton

Frivillig entréavgift

Telefon: +358 (0) 457 3500 555

Hemsida

Kom och se ett av Ålands märkligaste fornminnen.