Juristbyrån med branschkunskap och yrkesstolthet.

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab (Juristbyrå B § B) såg dagens ljus år 1992 då Guy och Birgitta Björkqvist övertog, och ombildade, sin tidigare arbetsplats Mariehamns Affärskonsult Ab (grundat 1985).

Vi har spetskompetens på konfliktlösning och rättegångar, där våra klienter består av både privatpersoner och företag. Vi har legitimation av rättegångsbiträdesnämnden i Finland.

Juristbyrå B § B verkar i huvudsak inom följande områden:

  • BROTTMÅL från mindre förseelser till tunga åtal, vi företräder såväl brottsoffer som åtalade.
  • FAMILJERÄTT äktenskapsskillnader, separationer i samboförhållanden, vårdnads- och underhållstvister, äktenskapsförord, samboavtal, intressebevakningsfullmakter, arvskiften, skiftesmannauppdrag, bouppteckningar, testamenten, bodelningar m.m.
  • AVTALSRÄTT uppgörande av avtal, avtalsrättsliga tvister, köpebrev, gåvobrev m.m.
  • SKADESTÅNDSRÄTT skadestånd och ersättningar i såväl tvistemål som brottmål, trafikskador, olycksfall m.m.
  • FASTIGHETSRÄTT lantmäteriförrättningar, vägförrättningar, servitut, jorddomstolsärenden, tvister gällande fel i fastigheter
  • ARBETSRÄTT uppsägningar, hävningar, permitteringar m.m., företräder både arbetsgivare och arbetstagare
  • FÖRVALTNINGSRÄTT ansökningar och besvär i förvaltningsrättsliga ärenden, t.ex. gällande byggande, barnskydd, jordförvärv, miljö, skatter m.m
  • RÄTTSPROCESSER all slags rättsprocesser och annan konfliktlösning, även medling.

Vi sköter uppdrag på svenska, finska och engelska. Juristbyrå B § B sätter fokus på att sköta uppdragen kunnigt, kreativt och effektivt!

Byråns öppettider: måndag-fredag kl. 09.30-16.30
tel. +358-(0)18-24 140, fax +358-(0)18-24 149
bjorkqvist.bjorkqvist@aland.net
 

Torggatan 10, AX-22100 Mariehamn, Finland.

 

 

Juristbyrå Björkqvist & Björkqvist Ab

Branschkunskap och yrkesstolthet med spetskompetens på konfliktlösning och rättegångar.

Kontakta Guy & Birgitta
tel. 24 140
Torggatan 10 Mariehamn