Åstorpa Redovisningsbyrå Ab inriktar sig på redovisningsuppdrag för privatpersoner, föreningar och företag och Lindro Konsult Ab handhar konsultationsuppdrag inom offentlig sektor samt inom större företag.

Vi går igenom dina behov och önskemål, ger dig rådgivning och förslag på hur du ska nå de mål du stäver efter, vi lägger upp affärsplan samt följer upp utfallet kontinuerligt.

Oavsett hur vi internt delar in dig är det endast en kontakt du behöver, Åstorpa Redovisningsbyrå Ab, och vi hjälper till med bl.a. följande:


• REDOVISNINGSUPPDRAG
• REVISION
• BOKSLUT
• LÖNERÄKNING
• PERSONALFRÅGOR
• FÖRETAGSJURIDIK (också i samarbete med partners)
• BUDGETERING
• KALKYLER
• FÖRETAGSKONSULTATIONER
• ADMINISTRATIVA TJÄNSTER
• RAPPORTERING
• UPPFÖLJNINGAR
• BIDRAGSANSÖKNINGAR


Kontakta Robert Lindfors, GSM 0457 5637 726

Åstorpa Redovisningsbyrå agerar snabbt, kompetent och effektivt oavsett vad du eller ditt företag behöver hjälp med.