Åstorpa Redovisningsbyrå Ab.

Tradition. Kompetens. Trygghet.


Entreprenörsanda, sund affärsverksamhet och god företagsekonomi har alltid intresserat mig, säger Robert Lindfors, VD.

Verksamheten i Åstorpa Redovisningsbyrå Ab bygger på trygga rutiner som utarbetats och finslipats under många år då bolaget haft verksamhet i över 40 år. Vi är idag 3 personer på byrån som alla har en lång erfarenhet av redovisningsfrågor.
Förutom Robert arbetar Gerd Karlström och Torhild Åkerberg i företaget. Gerd har arbetat i företaget sedan år 1980 och Torhild sedan år 2006.

I dag erbjuder därför Åstorpa Redovisningsbyrå Ab i samarbete med Lindro Konsult Ab både redovisnings- och företagskonsulttjänster, allt ifrån sedvanliga till avancerade redovisningsuppdrag till enklare och svårare företagskonsultationer.

Inriktningen på verksamheten idag är redovisning, revision och skatterådgivning samt företagskonsultation såsom omstrukturering av företag/organisationer och effektivisering av arbetsinsatser. Vi fungerar även som bollplank vid konsultation om företagens verksamhet, organisation o.dyl.
Vårt mål är att agera snabbt, kompetent och effektivt oavsett vad du eller ditt företag behöver hjälp med.

Kontakta Robert Lindfors, GSM 0457 5637 726

Åstorpa Redovisningsbyrå agerar snabbt, kompetent och effektivt oavsett vad du eller ditt företag behöver hjälp med.