Placera på kartan

Hjälp oss att placera ut din adress på kartan! Så här gör du:

  1. Flytta "knappnålen", genom att dra och släppa den, till önskad plats på kartan. Eller ange exakt gatuadress (typ Torggatan 1, Mariehamn) i fältet ”Sök adress” under kartan. Knappnålen flyttar sig då automatiskt till rätt adress.
  2. Fyll i dina uppgifter i formuläret till höger om kartan.
  3. Klicka nu på knappen Skicka!

Är du osäker på ifall du flyttat knappnålen till rätt ställe? Skriv då en tydlig beskrivning på var du vill ha den i fältet Meddelande/anvisningar. Vi kontrollerar uppgifterna och publicerar dem inom kort.

Finströmskommun

www.finstrom.ax

Skolvägen 2, 22410 Godby*43150

Fax431519

E-mail: kommungarden@finstrom.ax,fornamn.efternamn@finstrom.ax

Kommunkansliet

Kommundirektör431511

Ekonomichef431512

Personal- och servicechef431516

Bokförare431514

Löneräknare431513

Kanslist431510

Biblioteket41470

Brand- och räddningsväsendet

Brandinspektör329175

mobiltel.0408281640

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Fax329112

Sotare Finström västra Lars Häggblom04573828380

Sotare Finström östra, norra Per-Olof Mattsson0400529251

Brandstation tel o. fax41112

Byggnadskontoret

tel.tid mån-tors 9.00-11.00

Planerings- och utvecklingschef431515

mobiltel.04573451010

Byggnadsinspektör431525

mobiltel.04573427609

Byråsekreterare431531

Kommuningenjör431526

mobiltel.04573135289

Byråsekreterare431527

Fastighetsskötare mobiltel.045731357900457526739004573425324

Fastighetsjour04573425215

Centralköket41277

Daghem

Emkarby daghem38903

Godby daghem

Kansli/personalrum41290

mobiltel.04573446290

Ekebo04573447630

Björkebo04573446677

Lönnebo04573447832

Lindebo04573447922

Pålsböle daghem42622

Blåa avdelningen04570426220

Gröna avdelningen04573454450

Gruppfamiljedaghem

Trollebo41361

mobiltel.04573941361

Kultur och fritid

Biblioteks- och kulturchef41470

Fritidsansvarig04575267385

Fritidsledare04573749849

Ungdomsgården04573454026

Bokning av anläggningar04575267385

Anläggningsskötare04575267385

Lantbrukskansli

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Äldreomsorg

Rosengårds servicehus42620

mobiltel. Servicehuset04573613410

Föreståndare41745

Dagverksamhetsledare04573441821

Ansvarig vårdare42620

Personal42620

Linnéastugans stödboende42640

Köket och fax42621

Skola

Förbundskansli NÅHD431227

Skoldirektör431225

Källbo skola*43130

Föreståndare431310

Hälsovårdare431320

mobiltel.04575291137

Kök431314

Källbo fritidshem431340

mobiltel.04573823235

Socialkansliet

tel.tid mån-fre 9.00 - 10.00

Socialchef431530

Socialhandledare: utkomststöd mm431532

Socialarbetare: barnskydd mm431534

Familjearbetare431535

Barnomsorgsledare431533

Godbyhallen, simhallen41555

se Ålands Idrottscenter Ab

Sök adress:

Namn

Gatuadress

Postadress

Kommun

E-post-adress

Telefon

Meddelande/anvisningar