Delta i Aland.com´s snabba användarundersökning

Här hittar du de åländska postnumren sorterade både enligt postort och by/område. För att snabbt navigera kan du klicka på byn/områdets begynnelsebokstav. Postnummer till Finland hittar du på Itellas hemsida, www.posti.fi och till Sverige på Postens hemsida www.posten.se.

Postnummer på Åland

PostnrPostort
22920Brändö
22270Eckerö
22830Enklinge
22220Emkarby
22930Fiskö
22710Föglö
22340Geta
22410Godby
22411Godby (postboxar)
22130Gottby
22240Hammarland
22150Jomala
22151Jomala (postboxar)
22950Jurmo
22520Kastelholm
22820Kumlinge
22730Kökar
22840Lappo
22610Lemland
22630Lumparland
22100Mariehamn
22101Mariehamn (postboxar Nygatan)
22110Mariehamn (postterminalen Sviby)
22111Mariehamn (postboxar Sviby)
22120Mariehamn (västra Jomala)
22140Mariehamn (östra Jomala)
22160Mariehamn (järsö)
22310Pålsböle
22430Saltvik
22810Seglinge
22720Sottunga
22530Sund
22330Tjudö
22910Torsholma
22550Vårdö
22940Åva
22320Ödkarby

I by-/områdesordning

By/områdePostnrPostortKommun
A
Andersböle 22150Jomala Jomala
Andersö 22340Geta Geta
Antböle 22430Saltvik Saltvik
Apalnäs 22140Mariehamn Jomala
Askö 22160Mariehamn Lemland
Asterholma 22840Lappo Brändö
B
Backebo 22410Godby Finström
Baggholma 22920Brändö Brändö
Bamböle 22220Emkarby Finström
Bartsgårda 22310Pålsböle Finström
Bastö 22310Pålsböle Finström
Bengtsböle 22610Lemland Lemland
Berg 22520Kastelholm Sund
Berghaga 22100Mariehamn Lemland
Berghamn 22270Eckerö Eckerö
Bergö 22220Emkarby Finström
Bergö 22160Mariehamn Lemland
Bergö 22630Lumparland Vårdö
Bertby 22430Saltvik Saltvik
Bertbyvik 22430Saltvik Saltvik
Bistorp 22610Lemland Lemland
Bjärström 22220Emkarby Finström
Björby 22520Kastelholm Sund
Björkbacka 22520Kastelholm Sund
Björkudden 22100Mariehamn Lemland
Björkö 22840Lappo Kumlinge
Björnholma 22920Brändö Brändö
Björnhuvud 22270Eckerö Eckerö
Björsboda 22710Föglö Föglö
Björsby 22150Jomala Jomala
Boda 22240Hammarland Hammarland
Bolstaholm 22340Geta Geta
Bomarsund 22530Sund Sund
Bondtorp 22240Hammarland Hammarland
Bonäs 22340Geta Geta
Borgboda 22430Saltvik Saltvik
Borgö 22240Hammarland Hammarland
Bovik 22240Hammarland Hammarland
Boxö 22430Saltvik Saltvik
Brantsböle 22310Pålsböle Finström
Bredbolstad 22240Hammarland Hammarland
Brinken 22100Mariehamn Lemland
Bronäs 22410Godby Finström
Bråttö 22710Föglö Föglö
Brändbolstad 22520Kastelholm Sund
Brändö 22920Brändö Brändö
Brändö 22710Föglö Föglö
Brändö 22120Mariehamn Jomala
Burskatan 22130Gottby Jomala
Buskböle 22150Jomala Jomala
Bussö 22630Lumparland Vårdö
Byttböle 22240Hammarland Hammarland
Bäckäng 22610Lemland Lemland
Bänö 22710Föglö Föglö
Bärö 22830Enklinge Kumlinge
Böle 22270Eckerö Eckerö
Bölsvik 22310Pålsböle Finström
Börkö 22160Mariehamn Lemland
C
Carls-ro 22610Lemland Lemland
D
Daglösa 22330Tjudö Saltvik
Dalkarby 22150Jomala Jomala
Degerby 22710Föglö Föglö
Degersand 22270Eckerö Eckerö
Delvik 22530Sund Sund
Djurvik 22130Gottby Jomala
Djäkenböle 22240Hammarland Hammarland
Domarböle 22530Sund Sund
Drygsböle 22240Hammarland Hammarland
Dånö 22340Geta Geta
E
Edendal 22320Ödkarby Saltvik
Ekebo 22310Pålsböle Finström
Elbacken 22100Mariehamn Jomala
Emkarby 22220Emkarby Finström
Emskär 22270Eckerö Eckerö
Enbolstad 22330Tjudö Finström
Enklinge 22830Enklinge Kumlinge
Enskär 22310Pålsböle Finström
Enskär 22270Eckerö Eckerö
Espholm 22100Mariehamn Mariehamn
Espholm 22240Hammarland Hammarland
F
Finbo 22270Eckerö Eckerö
Finby 22530Sund Sund
Finholma 22710Föglö Föglö
Finnö 22340Geta Geta
Finnö 22730Kökar Kökar
Finnö 22100Mariehamn Sottunga
Fiskartorpet 22610Lemland Lemland
Fiskö 22930Fiskö Brändö
Flaka 22610Lemland Lemland
Flisö 22710Föglö Föglö
Frebbenby 22240Hammarland Hammarland
Fremmanby 22430Saltvik Saltvik
Främstö 22270Eckerö Eckerö
Fågelö 22240Hammarland Hammarland
G
Germundö 22320Ödkarby Saltvik
Gesterby 22520Kastelholm Sund
Godby 22410Godby Finström
Gottby 22130Gottby Jomala
Granboda 22710Föglö Föglö
Granboda 22610Lemland Lemland
Granholm 22160Mariehamn Lemland
Granö 22160Mariehamn Lemland
Gregersö 22120Mariehamn Jomala
Grelsby 22410Godby Finström
Grelsby 22310Pålsböle Finström
Grundsunda 22550Vårdö Vårdö
Gräggnäs 22340Geta Geta
Grönbacka 22150Jomala Jomala
Gunnarsby 22530Sund Sund
Guttorp 22530Sund Sund
Gåsö 22160Mariehamn Lemland
Gäddviken 22240Hammarland Hammarland
Gölby 22150Jomala Jomala
H
Haddnäs 22610Lemland Lemland
Haga 22320Ödkarby Saltvik
Hagen 22520Kastelholm Sund
Hammarudda 22130Gottby Jomala
Hamnö 22730Kökar Kökar
Haraldsby 22410Godby Saltvik
Hastersboda 22710Föglö Föglö
Hellesby 22240Hammarland Hammarland
Hellesbysand 22240Hammarland Hammarland
Hellestorp 22610Lemland Lemland
Hellsö 22730Kökar Kökar
Herrö 22610Lemland Lemland
Hjortö 22320Ödkarby Saltvik
Horsholm 22550Vårdö Vårdö
Horsholma 22710Föglö Föglö
Hullberga 22920Brändö Brändö
Hullby 22430Saltvik Saltvik
Hulta 22530Sund Sund
Hummelvik 22550Vårdö Vårdö
Hummelvik Camping 22270Eckerö Eckerö
Hummersö 22710Föglö Föglö
Husö 22100Mariehamn Sottunga
Husö 22220Emkarby Finström
Hästö 22100Mariehamn Sottunga
Höckböle 22340Geta Geta
Högbolstad 22520Kastelholm Sund
I
Ingby 22150Jomala Jomala
Innerön 22270Eckerö Eckerö
Isaksö 22340Geta Geta
J
Jettböle 22150Jomala Jomala
Jomala 22150Jomala Jomala
Jomalaby 22150Jomala Jomala
Jomalön 22340Geta Geta
Jurmo 22950Jurmo Brändö
Jussböle 22530Sund Sund
Jyddö 22710Föglö Föglö
Järsö 22710Föglö Föglö
Järsö 22160Mariehamn Lemland
K
Kallsö 22710Föglö Föglö
Kalmarnäs 22140Mariehamn Jomala
Kalmsta 22140Mariehamn Jomala
Kalskär 22430Saltvik Saltvik
Kappalö 22240Hammarland Hammarland
Karholm 22240Hammarland Hammarland
Karlby 22730Kökar Kökar
Karlebo 22320Ödkarby Saltvik
Karrböle 22150Jomala Jomala
Kastelholm 22520Kastelholm Sund
Kasvik 22330Tjudö Finström
Kattby 22240Hammarland Hammarland
Kedholm 22160Mariehamn Lemland
Kila 22150Jomala Jomala
Klemetsby 22630Lumparland Lumparland
Klockars 22610Lemland Lemland
Knutsboda 22610Lemland Lemland
Kopnäs 22610Lemland Lemland
Korshagen 22310Pålsböle Finström
Korsö 22920Brändö Brändö
Krogstad 22630Lumparland Lumparland
Kroklund 22320Ödkarby Saltvik
Kråkböle 22240Hammarland Hammarland
Kuggböle 22430Saltvik Saltvik
Kulla 22220Emkarby Finström
Kulla 22520Kastelholm Sund
Kumlinge 22820Kumlinge Kumlinge
Kummelören 22610Lemland Lemland
Kungsö 22130Gottby Jomala
Kvarnbo 22430Saltvik Saltvik
Kyrkby 22150Jomala Jomala
Kyrkoby 22270Eckerö Eckerö
Kyrkogårdsö 22100Mariehamn Kökar
Käringsund 22270Eckerö Eckerö
L
Labbnäs 22340Geta Geta
Laby 22320Ödkarby Saltvik
Lagmansby 22430Saltvik Saltvik
Lappböle 22520Kastelholm Sund
Lappo 22840Lappo Brändö
Lappoby 22840Lappo Brändö
Lavsböle 22430Saltvik Saltvik
Lavö 22320Ödkarby Saltvik
Ledsöra 22550Vårdö Vårdö
Lemböte 22610Lemland Lemland
Lemström 22100Mariehamn Lemland
Lemström 22140Mariehamn Jomala
Liby 22430Saltvik Saltvik
Lillbollstad 22240Hammarland Hammarland
Listersby 22550Vårdö Vårdö
Lumparby 22630Lumparland Lumparland
Lumpo 22630Lumparland Lumparland
Långbergsöda 22430Saltvik Saltvik
Långnäs 22630Lumparland Lumparland
Långårdsö 22550Vårdö Vårdö
Långöjen 22270Eckerö Eckerö
Lökskär 22100Mariehamn Mariehamn
Lövvik 22530Sund Sund
Lövö 22550Vårdö Vårdö
M
Mangelbo 22410Godby Finström
Marby 22270Eckerö Eckerö
Markusböle 22310Pålsböle Finström
Mellantorp 22240Hammarland Hammarland
Mickelsö 22550Vårdö Vårdö
Mosshaga 22720Sottunga Sottunga
Myran 22520Kastelholm Sund
Mångstekta 22530Sund Sund
Möckelby 22150Jomala Jomala
Möckelgräs 22340Geta Geta
Möckelö 22120Mariehamn Jomala
Mörby 22240Hammarland Hammarland
N
Norrboda 22630Lumparland Lumparland
Norrby 22610Lemland Lemland
Norrsunda 22130Gottby Jomala
Notviken 22270Eckerö Eckerö
Nåtö 22160Mariehamn Lemland
Näfsby 22240Hammarland Hammarland
Näversholma 22710Föglö Föglö
Nääs 22320Ödkarby Saltvik
Nötö 22710Föglö Föglö
O
Olofsnäs 22340Geta Geta
Ovanåker 22320Ödkarby Saltvik
P
Pantsarnäs 22340Geta Geta
Persby 22530Sund Sund
Pettböle 22330Tjudö Finström
Porsskär 22930Fiskö Brändö
Postad 22240Hammarland Hammarland
Prestgården By 22150Jomala Jomala
Prästgården 22610Lemland Lemland
Prästlandet 22710Föglö Föglö
Prästö 22530Sund Sund
Pungö 22160Mariehamn Lemland
Pålsböle 22310Pålsböle Finström
R
Ramsholm 22120Mariehamn Jomala
Rangsby 22430Saltvik Saltvik
Rasmansböle 22150Jomala Jomala
Rebbacka 22220Emkarby Finström
Ringsböle 22150Jomala Jomala
Rosenberg 22520Kastelholm Sund
Ryssböle 22430Saltvik Saltvik
Ryssö 22330Tjudö Saltvik
Rågetsböle 22310Pålsböle Finström
Röjskär 22120Mariehamn Jomala
Rörstorp 22610Lemland Lemland
S
Saggö 22430Saltvik Saltvik
Samuelstorp 22240Hammarland Hammarland
Sanda 22710Föglö Föglö
Sandmo 22270Eckerö Eckerö
Sandö 22550Vårdö Vårdö
Seglinge 22810Seglinge Kumlinge
Sibby 22520Kastelholm Sund
Simskäla 22550Vårdö Vårdö
Skabbö 22220Emkarby Finström
Skag 22630Lumparland Lumparland
Skag 22270Eckerö Eckerö
Skarpnåtö 22240Hammarland Hammarland
Skeppsvik 22270Eckerö Eckerö
Skinnarböle 22340Geta Geta
Skobbholm 22160Mariehamn Lemland
Skogboda 22710Föglö Föglö
Skråbjörkö 22240Hammarland Geta
Slättholm 22160Mariehamn Lemland
Smedsböle 22530Sund Sund
Snäckö 22340Geta Geta
Snäckö 22820Kumlinge Kumlinge
Sommarö 22710Föglö Föglö
Sonboda 22710Föglö Föglö
Sonröda 22430Saltvik Saltvik
Sottunga 22720Sottunga Sottunga
Stentorpa 22710Föglö Föglö
Storby 22270Eckerö Eckerö
Storängen 22530Sund Sund
Strömbolstad 22520Kastelholm Sund
Strömma 22240Hammarland Hammarland
Strömma 22320Ödkarby Saltvik
Strömnäs 22100Mariehamn Lemland
Strömsby 22550Vårdö Vårdö
Strömsvik 22310Pålsböle Finström
Styrsö 22160Mariehamn Lemland
Stålsby 22330Tjudö Finström
Sundby 22520Kastelholm Sund
Svartsmara 22310Pålsböle Finström
Svensböle 22530Sund Sund
Sviby 22120Mariehamn Jomala
Svinö 22630Lumparland Lumparland
Syllöda 22430Saltvik Saltvik
Sålis 22320Ödkarby Saltvik
Sålis 22240Hammarland Hammarland
Sälsö 22100Mariehamn Sottunga
Söderby 22610Lemland Lemland
Söderby 22730Kökar Kökar
Södergranö 22550Vårdö Vårdö
Södersunda 22130Gottby Jomala
Södö 22100Mariehamn Sottunga
T
Tellholm 22240Hammarland Hammarland
Tengsöda 22430Saltvik Saltvik
Tingsbacka 22150Jomala Jomala
Tjudö 22330Tjudö Finström
Toböle 22320Ödkarby Saltvik
Torp 22270Eckerö Eckerö
Torp 22240Hammarland Hammarland
Torp 22120Mariehamn Jomala
Torrbolstad 22310Pålsböle Finström
Torsholma 22910Torsholma Brändö
Torsholma 22240Hammarland Hammarland
Tosarby 22520Kastelholm Sund
Tranvik 22530Sund Sund
Trubbenholm 22730Kökar Kökar
Trätö 22550Vårdö Vårdö
Tärnebolstad 22410Godby Finström
Töftö 22550Vårdö Vårdö
U
Ulfsby 22150Jomala Jomala
Ulversö 22710Föglö Föglö
V
Vandö 22330Tjudö Finström
Vandö 22310Pålsböle Finström
Vargata 22550Vårdö Vårdö
Vargsunda 22130Gottby Jomala
Vassböle 22430Saltvik Saltvik
Vessingsboda 22610Lemland Lemland
Vestansunda 22130Gottby Jomala
Vestergeta 22340Geta Geta
Vesterkalmare 22140Mariehamn Jomala
Vesteränga 22610Lemland Lemland
Vestmyra 22240Hammarland Hammarland
Vivasteby 22530Sund Sund
Vålö 22730Kökar Kökar
Vårdöby 22550Vårdö Vårdö
Västanträsk 22330Tjudö Finström
Västerbacka 22220Emkarby Finström
Y
Ytterby 22150Jomala Jomala
Å
Ådskär 22630Lumparland Lumparland
Åsgårda 22430Saltvik Saltvik
Åskholma 22550Vårdö Vårdö
Åttböle 22310Pålsböle Finström
Åva 22940Åva Brändö
Ä
Ämnäs 22410Godby Finström
Ängö 22630Lumparland Vårdö
Äppelö 22340Geta Hammarland
Ö
Ödanböle 22130Gottby Jomala
Ödkarby 22320Ödkarby Saltvik
Önningeby 22140Mariehamn Jomala
Öra 22240Hammarland Hammarland
Örnäs 22310Pålsböle Finström
Östanträsk 22240Hammarland Hammarland
Östanåker 22220Emkarby Finström
Österbygge 22730Kökar Kökar
Östergeta 22340Geta Geta
Österkalmare 22140Mariehamn Jomala
Österängen 22270Eckerö Eckerö
Överboda 22730Kökar Kökar
Överby 22270Eckerö Eckerö
Överby 22150Jomala Jomala
Överö 22710Föglö Föglö