Två personer som räknar och tittar på siffror

KPMG

Telefon: 020 760 3000

Kontaktpersoner: 
David Mattsson CGR, revision, tel. 020 760 3971
Kaj Grüssner, skatt, juridik, tel 020 760 3374
Andreas Packalén, tel. 040 549 5006

Adress: Norra Esplanadgatan 4 B, AX-22 100 Mariehamn

Revision, skattetjänster och rådgivning

KPMG: s kontor på Åland är en lokal knutpunkt till en av världens ledande kunskapsorganisationer. Vårt mål är att överföra kunskap till nytta och mervärde genom konkreta lösningar utifrån våra kunders behov.

Våra tjänster omfattar revision, skatt, juridik och rådgivning.

Välkommen till våra officiella sidor!