Keskiviikko 18. syyskuuta
Ålands Turist och Konferens