Visa på kartan Visa kategorier

Cityläkarna Ab

Norrag. 1722700

Telefax22702

Placera på karta Visa kategorier

MedimarLövuddsvägen 4, Möckelö14404

www.medimar.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsGynekologtjänst AbNorrag. 1715155

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandshälso-och sjukvård

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Postadress: Pb 1091, AX-22111 Mariehamn*5355

E-post: info@ahs.ax

www.ahs.ax

Jourtelefoner

Akuten, centralsjukhuset*5355

Hälsocentralen i Mariehamn

må-fre kl.8-16

lö, sö samt helgdag kl.9-16538500

Hälsocentralen i Godby

må-to kl.8-16535819

Sjukvårdsupplysning:

under hälsocentralernas öppettider538500

därefter för information*5355

Psyk. akuta ärenden, dygnet runt535100

Jourhavande tandläkare14600

Administration och förvaltning

Pb 1091, AX-22111 Mariehamn

Ledningsgruppens medlemmar nås via växeln*5355

Förvaltningssekreterare538412

Löneföreståndare535164

Kassa, öppet må-fre kl.9-12535163

Patientfakturor535161538410535611

Fax538505

Redovisningschef538413

Överskötarkansli

Byråsekreterare535353

Byråsekreterare535007

Fax535354

Försörjning:

Bostadsförvaltare535432

mobiltel.04575243678

Upphandlingschef535156

mobiltel.04575301312

Bitr. klädvårdschef538454

Kostchef535125

Varuförsörjningschef535113

Städchef535298

Sekreterarchef535605

Teknisk chef535398

Övervaktmästare535415

Primärvårdsklinik

Klinikchef538610

mobiltel.04575483900

Medicinsk chef*5355

Primärvårdens läkarmottagningar:

Hälsocentralen i Godby

Besöksadress: Godby Center

Pb 8, 22411 Godby

Fax41089

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Tidsbokad jour må-to kl.8-16535819

Tidsbokning till läkare o. sjukskötare må-to kl.8-16535819

Hälsocentralen i Mariehamn

Pb 1055, Ax-22111 Mariehamn

Fax538435

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Öppen jourmottagning (obokad) vard. kl.8-15.30 lö, sö samt helgdag kl.9-15.30538500

Tidsbokning till läkare och sjukskötare må-fre kl.8-16538500

Diabetesskötare, tel.tid må-to kl.12.15-13*5355

Livsstilsmottagning, tel.tid ti o. to kl.12.30-13.30*5355

Psykolog*5355

Tobaksavvänjning*5355

Företags- och personalhälsovård

Besöksadress: ÅCS, vån 3, primärvårdshuset

Pb 1055, AX-22111 Mariehamn

Fax538493

Företagshälsovårdare tel.tid må-fre kl.8-9 o. 12-13538439

Personalhälsovårdare tel.tid må-fre kl.8-9 o. 12-13535170

Avd.sekreterare må-to kl.8-15.30, fre kl.8.15-13.30538438

Hemsjukvård/ Hälso- och sjukvårdsmottagningar

Hemsjukvård

Mariehamn: tel.tid må-fre kl.8.30-9 o. 13.15-14 538455

Akuta ärenden, dygnet runt, mobiltel.04573135821

Materialutdelning o. tel.tid må o. to kl.12-13538484

Norra Åland

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. 13-1404575291123

Finström, Geta, Saltvik, Sund04575291123

Vårdö04575244107

Materialutdelning må-fre kl.8-9

Södra Åland tel.tid må-fre kl.12-13

Eckerö04573135822

Hammarland04575267341

Jomala04575267344

Lemland/ Lumparland04575267340

Jourtelefon04573844192

Barnrådgivning:

Mariehamn, ÅCS,

Primärvårdshuset vån. 3 tel.tid må o. fre kl.8.15-9, ti-to kl.12.15-13538515

Norra Åland (Geta, Godby, Saltvik, Sund, Vårdö)

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. må-to kl.12-12.30535812

Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland)

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2, Jomala tel.tid må-fre kl.8.15-9 o. må-to kl.12.15-12.4531124

Preventiv- o. papamottagning

Besöksadress: ÅCS, vån 3 tel.tid må-to kl.12-13, fre kl.8.30-9.30538518

Mödrarådgivning:

Mariehamn/ Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland)

Besöksadress: ÅCS, vån 3 tel.tid må-to kl.12-13538517

Norra Åland (Geta, Godby, Saltvik, Sund, Vårdö)

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. må-to kl.12-12.30535812

Hälso- och sjukvårdsmottagningar

Norra Åland, tidsbokning:

Brändö må-fre kl.9-1156115

mobiltel (även jour) kl.8-240408461313

Fax0407846885

Kumlinge må-fre kl.9-1055511

mobiltel (även jour) kl.16-240407550259

Vårdö må-to kl.12-1347655

mobiltel04575244107

Södra Åland, tidsbokning:

Eckerö må-fre kl.12-1304573135822

Föglö må-fre kl.9-1050113

mobiltel.0400780233

Hammarland må-fre kl.12-1304575267341

Jomala kl.8.15-9 o. må-to kl.12.15-12.4531124

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2, Jomala

Kökar må-fre kl.9-1055726

mobiltel.0407326985

Lemland/Lumparland må-fre kl.12-1304575267340

Sottunga55182

mobiltel.0405916426

Psykiatrisk klinik

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Pb 1055, AX-22111 Mariehamn

Nya/akuta ärenden, dygnet runt535100

Psykiatrisk avdelning, våning 1

Avdelning 1535030

Avdelning 2535027

Vuxenpsykiatrisk mottagning, våning 3 och 4 *5355

Psykiatrisk rehabiliteringsmottagning/ PRM, våning 2 *5355

Tandvård

Ålandsv. 26, Pb 1055, AX-22111 M:hamn538524

Tandläkarmottagning i Godby535815

Ledande tandläkare538524

Upplysning om jourhavande tandläkare14600

Ålands centralsjukhus

Pb 1055, AX-22111 M:hamn

Akutmottagning,jourmottagningdygnet runt*5355

Fax535288

Bibliotek535493

Café535116

Sjukhusapotek535178

Fax535317

Mottagningar och telefontider:

Antikoagulansmottagning må-fre kl.8-8.30535219

Barn- o. ungdomsmottagning må-to kl.8-9, må o. to kl.12.30-13.30535340

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, våning 1 telefontid må-ti, to-fre kl.10-11*5355

BUF-team, habiliteringskoordinator538625

TREAT, tel.tid må-fre kl.9-10535610

Behandlingsmottagning må-fre kl.8-9535235

Diabetesmottagning må-to kl.12.30-13.10, fre kl.11-11.30535343

Endoskopimottagning ti-to kl.15-15.30535246

Gynekologimottagning må-fre kl.8.30-9.30535182

Hjärtmottagning må-fre kl.8-8.30535258

Hud- och neurologimottagning må, on, fre kl.12-13535229

Kirurgmottagning må-fre kl.8.30-9.30535240

Operationskoordinatormå-fr kl.9-1204575291192

Laboratorium, öppet må-to kl.7.45-13.30, fre kl.7.45-12535282

Fax535297

Lungmottagning må-fre kl.8-9535151

Sömnapnémottagning må-fre kl.8.30-9535158

Minnesmottagning, tel.tid må-ti kl.10-11538550

Musikterapi må-on kl.11-11.30538583

Onkologi- o. hematologimottagning må-fre kl.8-14538514

Cancersjukskötare må-to kl.8-15, fre kl.8-13535175

Palliativ mottagning, tel.tidmå o. to kl.9-11538675

Rehab läkarmottagning tel.tid må kl.13-14, ti kl.8-8.30, to kl.8-9535139

Paramedicinsk mottagning

Reception för ergo/fysio/talterapi tel.tid må-to kl.8-9 o. 13-14, fre kl.8-9538618

Ergoterapi tel.tid må o. on kl.8.30-9538473

Fysioterapi remissmottagning tel.tid må, on, fre kl.10-10.30538553

Hjälpmedelscentral tel.tid/öppet må-fre kl.8-12538466

Psykolog*5355

Socialkuratorer*5355

Röntgen, öppen må-fre kl.8.15-15.30535210

Fax538686

Ögonmottagning må-fre kl.8-9535277

Synterapeut on kl.13-14535339

Öron-, näs- o. halsmottagning må-fre kl.8.30-9535290

Hörselvård må-fre kl.8.30-9535322

Bäddavdelningar:

Barn- o. ungdomsavdelning535362

BB-/gynekologiavdelning535183

Intensivvårdsavdelning535400

Kirurgavdelning535269

Medicinavdelning535194

Avd 1 (palliativ o. allmän geriatri)

Avd.kansli538460

Sjukskötare538446

Vårdavd. 2 rehabilitering538447

Dagrehabilitering535132