Fredag 20 juli.
Margareta, Margit, Marit, Greta och Gretel.
Ålands Turist och Konferens