Placera på karta Visa kategorier

Finströmskommun

www.finstrom.ax

Skolvägen 2, 22410 Godby*43150

Fax431519

E-mail: kommungarden@finstrom.ax,fornamn.efternamn@finstrom.ax

Kommunkansliet

Kommundirektör431511

Ekonomichef431512

Personal- och servicechef431516

Bokförare431514

Löneräknare431513

Kanslist431510

Biblioteket41470

Brand- och räddningsväsendet

Brandinspektör329175

mobiltel.0408281640

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Fax329112

Sotare Finström västra Lars Häggblom04573828380

Sotare Finström östra, norra Per-Olof Mattsson0400529251

Brandstation tel o. fax41112

Byggnadskontoret

tel.tid mån-tors 9.00-11.00

Planerings- och utvecklingschef431515

mobiltel.04573451010

Byggnadsinspektör431525

mobiltel.04573427609

Byråsekreterare431531

Kommuningenjör431526

mobiltel.04573135289

Byråsekreterare431527

Fastighetsskötare mobiltel.045731357900457526739004573425324

Fastighetsjour04573425215

Centralköket41277

Daghem

Emkarby daghem38903

Godby daghem

Kansli/personalrum41290

mobiltel.04573446290

Ekebo04573447630

Björkebo04573446677

Lönnebo04573447832

Lindebo04573447922

Pålsböle daghem42622

Blåa avdelningen04570426220

Gröna avdelningen04573454450

Gruppfamiljedaghem

Trollebo41361

mobiltel.04573941361

Kultur och fritid

Biblioteks- och kulturchef41470

Fritidsansvarig04575267385

Fritidsledare04573749849

Ungdomsgården04573454026

Bokning av anläggningar04575267385

Anläggningsskötare04575267385

Lantbrukskansli

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Äldreomsorg

Rosengårds servicehus42620

mobiltel. Servicehuset04573613410

Föreståndare41745

Dagverksamhetsledare04573441821

Ansvarig vårdare42620

Personal42620

Linnéastugans stödboende42640

Köket och fax42621

Skola

Förbundskansli NÅHD431227

Skoldirektör431225

Källbo skola*43130

Föreståndare431310

Hälsovårdare431320

mobiltel.04575291137

Kök431314

Källbo fritidshem431340

mobiltel.04573823235

Socialkansliet

tel.tid mån-fre 9.00 - 10.00

Socialchef431530

Socialhandledare: utkomststöd mm431532

Socialarbetare: barnskydd mm431534

Familjearbetare431535

Barnomsorgsledare431533

Godbyhallen, simhallen41555

se Ålands Idrottscenter Ab

Visa på kartan Visa kategorier

Mariehamnsstad

Växel må-fre 8-16.15*5310

E-post: info@mariehamn.ax

Hemsida:www.mariehamn.ax

Fax531213

Jour (kväll, natt, helg) el, VA, mark531599

Barnomsorgen

Skarpansv. 30

Må-fre 9-15, lunchstängt11.30-12.30

Barnomsorgschef531763

Barnomsorgsplatser531755

Hemvårdsstöd531761

Avgift för barnomsorgsplats531761531762

Specialbarnomsorgen531756531758

Psykolog531335531757

Daghem

Blåklockan Ö.Skolg. 4531771

MästerkattenMästargr. 20531775

NeptunusNeptunig. 23531426

NyängenAlgotsgr. 2531672

SkogskullenNeptunig. 4531292

SkutanSegelmakarg. 7531754

StorstuganSkepparg. 11531290

StrandbackenSkolstigen 10531286

TummelisaSkillnadsg. 21531776

Vinkelboda Svedgr. 2531281

WäktarsSkillnadsg. 24531298

Ängsbacken Hindersbölev. 3531691

Barnskydd och ungdomsvård se Socialkansliet

Beroendemottagning se Socialkansliet

Biblioteket Strandg. 29

www.bibliotek.ax

Information531411

Boendeenheter se Äldreomsorg

Bowlinghallen, bokningar 531430

Byggnadsinspektionen Torgg. 17

Må-fre 9-15

Kansli531242

Byggnadsinspektör531240

mobiltel.04575292900

Granskningsingenjör531241

Bitr.byggnadsinspektör531243

Fastighetsavdelningen Elverksg. 1

Fastighetschef531520

mobiltel.04573613377

Fastighetsdisponent531523

Projektingenjör531522

mobiltel.04575221792

Finanskansliet Torgg. 17

Finanschef531220

Redovisningsekonom531223

Fritidshem

Kråkan Övernäs skola V.Skolg. 4531299

Tärnan V.Ytternäsv.531300

Ugglan Nabbv. 12531301

Fältarna Styrmansg. 2 A, vån 2

Fältarbetare531452

mobiltel.0400780237

Hamnen se Mariehamns Hamn Ab*5310

Hemtjänsten se Äldreomsorg

Idrottsanläggningar

Enhetsledare (bokningar)531440

mobiltel.04575957775

Arbetsledare (bokningar)531441

Anläggningsskötare(alla dagar)531442

Bitr.arbetsledare531443

Baltichallen531445

Tennisbanor Idrottsparken14337

Tennisbanor vid Bollhalla23337

Idrottsgården Neptunig. 23 531430

Infrastruktursektorn Elverksg. 1

Kanslitid 7.45-16

Arbetsledning må-to 7-16, fre 7-14

Vatten- och avloppsfakturering,

flyttningsanmälan (tel.tid 9-11)531512

Kansliets administrativa chef531510

Infrastrukturchef531500

Jour el, VA, mark (kväll, natt, helg)531599

Kostservicechef 531276

Kultur och fritid

Kultur- och fritidschef531404

Fritidschef531435

Kulturproducent531400

Kulturledare531388

Lokalservicechef 531229

Mariebad Österleden 68

Kassa / Reception531650

Enhetsledare531651

MEDIS se under MEDIS531620

Parkeringsbiträde 531575

Personalkansliet Torgg.17

Personalchef531228

Löner531238

Pommern Museifartyget 19930

Räddningsverket Elverksg. 8

Tjänstgörande Brandförman531485

mobiltel.04573135485

Räddningschef531481

Brandmästare(operativt)531482

Brandmästare (utbildning)531488

Brandman (utbildning)531487

Ledande Brandinspektör531490

Brandinspektör531483

Ledande ambulanssjukskötare531486

Alarmmästare (Landskapsalarmcentralen)19640

Samhällstekniska avdelningen

Samhällsteknisk chef531530

Lagret Elverksg. 1531583

Lotsbroverket Havsg. 37

Driftsingenjör531591

El- och automationstekniker531595

Driftsmaskinist531593

Jour (kväll, natt, helg)531599

mobiltel.04575300830

Markenheten Elverksg. 1

Projektchef531560

Arbetschef531572

Arbetsledning531563

Stadsträdgårdsmästare/ badplatser531562

Parkeringsbiträde531575

Lilla Holmen / djurskötare531567

Jour (kväll, natt, helg)531599

Mätningsenheten Elverksg. 1

Stadsgeodet531540

Lediga tomter, information531547

Kartläggare531543

Vatten- och avlopp Elverksg. 1

Fakturering (tel.tid 9-11)531512

Planeringsingenjör531537

Arbetsledare531534

Verkstad Elverksg. 1

Arbetsledare531580

Verkstad531582

Skola / Utbildning

Bildningschef531660

Kansli531333

Skolkurator531334

mobiltel.0407428534

Skolkurator531358

mobiltel.04575392079

Skolpsykolog531335531757

Strandnäs skola Nabbv. 12

Rektor531340

mobiltel.04575958596

Vicerektor531350

mobiltel.04575292912

Kansli, Södra/ Norra531341

Lärarrum, Norra åk 1-5531351

Lärarrum, Södra åk 6-9531342

Skolhälsovårdare, Södra/ Norra531344

Elevhandledare531343

Speciallärare, Norra531339

Skolbibliotek, Södra/ Norra531417

Skolkök, Södra531346

Skolkök, Norra531356

Vaktmästare, Södra/ Norra531347

mobiltel.04575292913

Ytternäs skola V.Ytternäsv. 57

Rektor531360

Kansli531366

Lärarrum531361

Speciallärare531367

Skolhälsovårdare531362

Skolkök531363

Skolbibliotek531368

Vaktmästare531415

Övernäs skola Neptunig. 23

Rektor531370

Biträdande rektor531380

Kansli531371

Lärarrum, åk 1-3531386

Lärarrum, åk 4-6531381

Lärarrum, åk 7-9531372

Elevhandledare531374

Skolbibliotek531391

Skolhälsovårdare531375

Skolkök531383

Vaktmästare531377

mobiltel.04575958137

Skyddshem se Tallbacken

Socialkansliet Skarpansv. 30, Pb 207

Öppet 9-15 (lunchstängt 11.30-12.30)

Reception / Tidsbeställning531710

Telefontid till socialarbetare 9-10

Utkomststöd531714531705

Handikappservice531718531738

Ledande socialarbetare utkomststöd/ handikappservice531702

Socialservicechef531719

Socialchef531701

Barnskydd*5310

Telefontid må, ons-fre 9-10

Barnatillsyningsman531715

BeroendemottagningStyrmansg. 2 A, vån 2

telefontid 8-9, 13-14531720

Sotare

Sotarmästare0400529252

Sotare045734343650408295141

Stadsarkitektkansliet Torgg. 17

Stadsarkitekt531460

Planarkitekt531461

Stadshuset Torgg. 17, Pb 5

Vaktmästare531207

Stadskansliet Torgg. 17

Stadsdirektör*5310

Kanslichef531201

Registrator531204

Information och näringslivskontakter531210

Tallbacken Matrosg. 3

Föreståndare / Personal531305

mobiltel.04575292910

Boende / Köket531306

Trobergshemmet se Äldreomsorg

Ungdomsgårdar

Ledande ungdomsledare531450

mobiltel.04575243656

Stallet ungdomsledare531451

Uncan ungdomsledare531454

Äldreomsorgen

Äldreomsorgschef531736

Ansökan äldreomsorg, närst.vård531737

Koordinator531748

Fakturering531739

Odalgården Odalv. 10

Föreståndare531267

Lindängen531263

omvårdnadsledare531735

Silverängen531266

omvårdnadsledare531735

Solgläntan531268

omvårdnadsledare531734

Köket531269

Vaktmästare531742

Trobergshemmet Norrag. 11

Föreståndare531310

Vaktmästare531312

Köket531314

Hemrehab531765531767531769

Bogskär (ESB)531316

Klippan (dagverksamhet)531329

Ledskär531326

Lindhamn (ESB)531327

Lågskär531317

Marhällan531313

Märket531320

Nyhamn (ESB)531308

Rödhamn (ESB)531309

Sälskär531322

Hemtjänsten

Hemtjänstledare531746

Omvårdnadsledare531745

Hemtjänst kansli531744

Vaktmästare04575300601531742

Visa på kartan Visa kategorier

Oasen boende-ochvårdcenter

Överskötare373260

Fax373261

Sjukskötare obekvämarbetstid373222

Avdelning Mattas373220

avdelningsskötare373221

Avdelning Pellas373230

avdelningsskötare373231

Avdelning Solsidan373240

avdelningsskötare373241

Avdelning Liljan373282

avdelningsskötare373242

Fysioterapi373272

Sysselsättning, dagverksamhet373273

Kök373215

Vaktmästare04573421456

Förbundsdirektör373210

Ekonom373251

Löneräknare373254

Visa på kartan Visa kategorier

Saltvikskommun

www.saltvik.ax

Lillängs 14, Nääs 22320 Ödkarby*48900

E-post:info@saltvik.ax

Fax489011

Kommunkansliet

Kommundirektör489020

mobiltel.04575244049

Ekonomichef489021

Ekonom489024

Kanslisekreterare489017

Personalsekreterare489031

Byråsekreterare489022

Byråsekreterare489032

Receptionist489023

Grundskolor

Bildningschef489018

mobiltel.04573798947

Rangsby skola43600

Skolledare0407098362

Lärarrum43683

Kök43684

Ödkarby skola48910

Skolledare489140

mobiltel.04573749766

Lärarrum489110

Kök489130

Saltviks bibliotek,Rangsby48534

Idrotts- och ungdomsledare489113

mobiltel.04575300729

Daghem

Prästkragen daghem,Kvarnbo

Avdelning Fjärilen43650

Avdelning Tusenfotingen43569

Avdelning Humlan48355

Avdelning Sländan04573451041

Kök43416

Skogsgläntan daghem,Kroklund48490

mobiltel.04573427490

Fritidshem

Rangsby04573135384

Ödkarby04573446174

Socialkansliet

Socialsekreterare489030

mobiltel.0405263847

Socialarbetare489033

Familjearbetare04573439347

Familjearbetare04573451538

Sunnanberg vårdhem*43160

Äldreomsorgschef431660

mobiltel.04573613431

Omvårdnadsledare431641

mobiltel.04573446420

Kansliet stora sidan431620

Stora sidan04573650001

Stora sidan natt04573650003

Kansliet lilla sidan431650

Lilla sidan04573650006

Lilla sidan natt04573650008

Sjukskötare431621

mobiltel.04573650004

Sysselsättningsterapeut04573650011

Köket431630

Fax431628

Hemvården

Ansvarig hemvårdare431640

mobiltel.04573434184

Hemvården, västra04575221631

Hemvården, östra04573421115

Byggnads- och miljöinspektionen489016

mobiltel.04575483899

Tekniska avdelningen

Kommuningenjör489040

mobiltel.04573456397

Byråsekreterare489022

Förman/fastighetsskötare04575221626

Fastighetsskötare04573453810

Fastighetsskötare04573439821

Depå i Strömma48680

Brand- o räddningsverksamhet

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandinspektör329175

mobiltel0408281640

Fax329112

Sotare P-O Mattsson0400529251

Brandstation ÖSFBK43699

Brandstation VSFBK48385

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Visa på kartan Visa kategorier

Sundskommun

N. Sundsv. 361, Björby, 22520 Kastelholm

www.sund.ax

E-post:förnamn.efternamn@sund.ax

Kommunkanslietmån_fre 09.00_15.00*43270

Telefax432737

Kommundirektör432723

Ekonomichef Marika Willstedt432725

Lönesekreterare Annika Öhman432729

Byråsekreterare Mia Schütten432727

Byråsekreterare Ann-Mari Öster-Karlsson432720

Socialkansliettel.tid 09.00_11.00

Socialsekreterare432730

Socialsekreterare, torsdag47930

mobiltel.0403532122

Socialarbetare432726

mobiltel.0407243800

Familjearbetare432731

mobiltel.0457343934704573451538

Tallgårdens servicehus

Äldreomsorgsledare/föreståndare45433

Vice föreståndare/ansvarig närvårdare04575801741

Personal45911

mobiltel.04573433857

Köket44031

Byggnadstekniska kontoret

Byggnadsinspektör/kommuntekniker Erik Nordback, tel.tid må-to 09.00_10.00432722

mobiltel.04573421022

Serviceman04573134616

Fastighetsskötare0400794616

Brand_ och räddningsväsendet

Brandinspektör329175

mobiltel.0408281640

Räddningschef329132

mobiltel.04575221630

Brandstation SFBK45831

Befolkningsskyddsrum45831

Skol- och bildningsnämnden

Förbundskansliet431227

Skoldirektör Cecilia Johansson431225

mobiltel.04575221615

E-post:skoldirektor@ghs.ax

Sunds skola/lärarrum45872

E-post skolan:skolan.info@sund.ax

Föreståndare45441

Föreståndare, mobiltel.04573441840

Kök45442

Eftermiddagshem04573441830

Tosarby Daghem

Avd. Stjärnåsen43738

Avd. Solsidan/kök43976

Avd. Sjöbacken43882

Daghemsföreståndare43887

E-post:alexandra.andersson@sund.ax

Bibliotek

Biblioteket öppet må o. to 17.30_20.30, ti 10.00_16.0045978

Telefax45978

e-post:sundsbibliotek@sund.ax

Idrotts- o. ungdomskansliet

Fritidsledare04573457661

Sportkila45922

Lantbrukskansliet

Lantbrukssekreterare431540

Lantbrukskanslist431541

Visa på kartan Visa kategorier

Vårdökommun

info@vardo.ax/www.vardo.ax

Kommundirektör Andreas Johansson47990

Kommunkansli47900

Byggnadskansli, må-on kl. 9-1547920

Socialsekreterare, telefontid 9-1147930

Daghemmet Solbacken47940

mobiltel.04573456368

Strömsgården47950

äldreomsorgsledare04573456175

Skolan, föreståndare47960

Biblioteket ti,to 14.00-16.30 & 18.00-20.0047970

Centralkök47980

Fastighetsskötare0405946705