Visa på kartan Visa kategorier

Häst-&HundmassörenLullabergsv. 115833

Placera på karta Visa kategorier

VeterinärÅlandsSmådjursklinikGodby o. Östernäs38961

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandshälso-och sjukvård

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Postadress: Pb 1091, AX-22111 Mariehamn*5355

E-post: info@ahs.ax

www.ahs.ax

Jourtelefoner

Akuten, centralsjukhuset*5355

Hälsocentralen i Mariehamn

må-fre kl.8-16

lö, sö samt helgdag kl.9-16538500

Hälsocentralen i Godby

må-to kl.8-16535819

Sjukvårdsupplysning:

under hälsocentralernas öppettider538500

därefter för information*5355

Psyk. akuta ärenden, dygnet runt535100

Jourhavande tandläkare14600

Administration och förvaltning

Pb 1091, AX-22111 Mariehamn

Ledningsgruppens medlemmar nås via växeln*5355

Förvaltningssekreterare538412

Löneföreståndare535164

Kassa, öppet må-fre kl.9-12535163

Patientfakturor535161538410535611

Fax538505

Redovisningschef538413

Överskötarkansli

Byråsekreterare535353

Byråsekreterare535007

Fax535354

Försörjning:

Bostadsförvaltare535432

mobiltel.04575243678

Upphandlingschef535156

mobiltel.04575301312

Bitr. klädvårdschef538454

Kostchef535125

Varuförsörjningschef535113

Städchef535298

Sekreterarchef535605

Teknisk chef535398

Övervaktmästare535415

Primärvårdsklinik

Klinikchef538610

mobiltel.04575483900

Medicinsk chef*5355

Primärvårdens läkarmottagningar:

Hälsocentralen i Godby

Besöksadress: Godby Center

Pb 8, 22411 Godby

Fax41089

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Tidsbokad jour må-to kl.8-16535819

Tidsbokning till läkare o. sjukskötare må-to kl.8-16535819

Hälsocentralen i Mariehamn

Pb 1055, Ax-22111 Mariehamn

Fax538435

Läkar- och sjukskötarmottagning:

Öppen jourmottagning (obokad) vard. kl.8-15.30 lö, sö samt helgdag kl.9-15.30538500

Tidsbokning till läkare och sjukskötare må-fre kl.8-16538500

Diabetesskötare, tel.tid må-to kl.12.15-13*5355

Livsstilsmottagning, tel.tid ti o. to kl.12.30-13.30*5355

Psykolog*5355

Tobaksavvänjning*5355

Företags- och personalhälsovård

Besöksadress: ÅCS, vån 3, primärvårdshuset

Pb 1055, AX-22111 Mariehamn

Fax538493

Företagshälsovårdare tel.tid må-fre kl.8-9 o. 12-13538439

Personalhälsovårdare tel.tid må-fre kl.8-9 o. 12-13535170

Avd.sekreterare må-to kl.8-15.30, fre kl.8.15-13.30538438

Hemsjukvård/ Hälso- och sjukvårdsmottagningar

Hemsjukvård

Mariehamn: tel.tid må-fre kl.8.30-9 o. 13.15-14 538455

Akuta ärenden, dygnet runt, mobiltel.04573135821

Materialutdelning o. tel.tid må o. to kl.12-13538484

Norra Åland

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. 13-1404575291123

Finström, Geta, Saltvik, Sund04575291123

Vårdö04575244107

Materialutdelning må-fre kl.8-9

Södra Åland tel.tid må-fre kl.12-13

Eckerö04573135822

Hammarland04575267341

Jomala04575267344

Lemland/ Lumparland04575267340

Jourtelefon04573844192

Barnrådgivning:

Mariehamn, ÅCS,

Primärvårdshuset vån. 3 tel.tid må o. fre kl.8.15-9, ti-to kl.12.15-13538515

Norra Åland (Geta, Godby, Saltvik, Sund, Vårdö)

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. må-to kl.12-12.30535812

Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland)

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2, Jomala tel.tid må-fre kl.8.15-9 o. må-to kl.12.15-12.4531124

Preventiv- o. papamottagning

Besöksadress: ÅCS, vån 3 tel.tid må-to kl.12-13, fre kl.8.30-9.30538518

Mödrarådgivning:

Mariehamn/ Södra Åland (Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland)

Besöksadress: ÅCS, vån 3 tel.tid må-to kl.12-13538517

Norra Åland (Geta, Godby, Saltvik, Sund, Vårdö)

Besöksadress: Godby Center tel.tid må-fre kl.8-9 o. må-to kl.12-12.30535812

Hälso- och sjukvårdsmottagningar

Norra Åland, tidsbokning:

Brändö må-fre kl.9-1156115

mobiltel (även jour) kl.8-240408461313

Fax0407846885

Kumlinge må-fre kl.9-1055511

mobiltel (även jour) kl.16-240407550259

Vårdö må-to kl.12-1347655

mobiltel04575244107

Södra Åland, tidsbokning:

Eckerö må-fre kl.12-1304573135822

Föglö må-fre kl.9-1050113

mobiltel.0400780233

Hammarland må-fre kl.12-1304575267341

Jomala kl.8.15-9 o. må-to kl.12.15-12.4531124

Besöksadress: Pipsvarvarv. 2, Jomala

Kökar må-fre kl.9-1055726

mobiltel.0407326985

Lemland/Lumparland må-fre kl.12-1304575267340

Sottunga55182

mobiltel.0405916426

Psykiatrisk klinik

Besöksadress: Doktorsvägen 1

Pb 1055, AX-22111 Mariehamn

Nya/akuta ärenden, dygnet runt535100

Psykiatrisk avdelning, våning 1

Avdelning 1535030

Avdelning 2535027

Vuxenpsykiatrisk mottagning, våning 3 och 4 *5355

Psykiatrisk rehabiliteringsmottagning/ PRM, våning 2 *5355

Tandvård

Ålandsv. 26, Pb 1055, AX-22111 M:hamn538524

Tandläkarmottagning i Godby535815

Ledande tandläkare538524

Upplysning om jourhavande tandläkare14600

Ålands centralsjukhus

Pb 1055, AX-22111 M:hamn

Akutmottagning,jourmottagningdygnet runt*5355

Fax535288

Bibliotek535493

Café535116

Sjukhusapotek535178

Fax535317

Mottagningar och telefontider:

Antikoagulansmottagning må-fre kl.8-8.30535219

Barn- o. ungdomsmottagning må-to kl.8-9, må o. to kl.12.30-13.30535340

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, våning 1 telefontid må-ti, to-fre kl.10-11*5355

BUF-team, habiliteringskoordinator538625

TREAT, tel.tid må-fre kl.9-10535610

Behandlingsmottagning må-fre kl.8-9535235

Diabetesmottagning må-to kl.12.30-13.10, fre kl.11-11.30535343

Endoskopimottagning ti-to kl.15-15.30535246

Gynekologimottagning må-fre kl.8.30-9.30535182

Hjärtmottagning må-fre kl.8-8.30535258

Hud- och neurologimottagning må, on, fre kl.12-13535229

Kirurgmottagning må-fre kl.8.30-9.30535240

Operationskoordinatormå-fr kl.9-1204575291192

Laboratorium, öppet må-to kl.7.45-13.30, fre kl.7.45-12535282

Fax535297

Lungmottagning må-fre kl.8-9535151

Sömnapnémottagning må-fre kl.8.30-9535158

Minnesmottagning, tel.tid må-ti kl.10-11538550

Musikterapi må-on kl.11-11.30538583

Onkologi- o. hematologimottagning må-fre kl.8-14538514

Cancersjukskötare må-to kl.8-15, fre kl.8-13535175

Palliativ mottagning, tel.tidmå o. to kl.9-11538675

Rehab läkarmottagning tel.tid må kl.13-14, ti kl.8-8.30, to kl.8-9535139

Paramedicinsk mottagning

Reception för ergo/fysio/talterapi tel.tid må-to kl.8-9 o. 13-14, fre kl.8-9538618

Ergoterapi tel.tid må o. on kl.8.30-9538473

Fysioterapi remissmottagning tel.tid må, on, fre kl.10-10.30538553

Hjälpmedelscentral tel.tid/öppet må-fre kl.8-12538466

Psykolog*5355

Socialkuratorer*5355

Röntgen, öppen må-fre kl.8.15-15.30535210

Fax538686

Ögonmottagning må-fre kl.8-9535277

Synterapeut on kl.13-14535339

Öron-, näs- o. halsmottagning må-fre kl.8.30-9535290

Hörselvård må-fre kl.8.30-9535322

Bäddavdelningar:

Barn- o. ungdomsavdelning535362

BB-/gynekologiavdelning535183

Intensivvårdsavdelning535400

Kirurgavdelning535269

Medicinavdelning535194

Avd 1 (palliativ o. allmän geriatri)

Avd.kansli538460

Sjukskötare538446

Vårdavd. 2 rehabilitering538447

Dagrehabilitering535132

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandsmiljö- ochhälsoskydds-myndighet

Norrag. 17, 22100 Mariehamn*528600

Kanslitid 9-15

Fax528601

E-post: kansliet@amhm.axfornamn.efternamn@amhm.ax

Hemsida:www.amhm.ax

Laboratoriet:

Sundblomsv. 31, Prestgården by,22150Jomala*32880

Fax328822

E-post:laboratoriet@amhm.ax

Laboratoriechef328820

Bakteriologiska undersökningar

Tel.tid kl.13-14

Livsmedel och vatten328810

Kemiska undersökningar

Vatten och markkartering328860

Veterinärer:

Nyttodjursveterinär och smådjurskliniken Zoodiaken528615

Norragatan 17

Nyttodjur o. häst tel.tid må-fre kl 8-9

Smådjur tel.tid må-tor kl 9-10

Fax528616

Veterinärjour efter kl. 17 ochhelger528615

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsSmådjursklinikGodby o. Östernäs38961

www.smadjurskliniken.ax