Onsdag 15 augusti.
Marita, Marianne och Marlene.
Ålands Turist och Konferens

Visa på kartan Visa kategorier

EmmausÅland

Strandgatan 20

Öppet: vard 10-19, lö 10-16, sö 11-16

Butik och varumottagning16069

Verksamhetsledare Robert Jansson0407529191

Personal- och hållbarhetsansvarigMartha Hannus04573455607

Emmaus Arbetspool, koordinatorOlimpia Cocan0407587062

Stadsodling, projektledareJaana Ojanen04573455633

www.emmaus.ax

Emmaus bygg- och möbelretur

Skogshyddsv. 7

Öppet: vard 10-17.30, to 10-19, lö 10-1517643

mobiltel. arbetsledare0408697880

E-post: byggretur@emmaus.ax

Emmaus GodbyS-markethuset Godby04573443989

Öppet: vard 10-17.30, to 10-19, lö 10-15, sö 12-16

Arbetsmarknadsprojektet Emmaus returcafé0408724380

returcafe@emmaus.ax

Visa på kartan Visa kategorier

Andning& Allergi ÅlandSkarpansv. 30*527360

Visa på kartan Visa kategorier

Ankaret,Ålands Synskadade r.f.Johannebov. 719670

Placera på karta Visa kategorier

EckeröHembygdsföreningEckerö38489

Placera på karta Visa kategorier

FinlandsRödaKors

se Röda Korset

Visa på kartan Visa kategorier

Folkhälsani Mariehamn

tel.tid tisdagar 18-2004575700269

epost: folkhalsanimariehamn@gmail.com

Visa på kartan Visa kategorier

FolkhälsanÅland r.f.

E-post:aland@folkhalsan.ax

Reception*527050

Allaktivitetshuset - Skeppargatan 11

Simverksamhet527042527046

Hälsofrämj.verksamh., föräldrastöd0400627435

Äldre- och hälsakoordinator527043

Café Vreten, kök527054

Grupphemmet Linden527052

Folkhälsan på Åland - Styrmansgatan 10

Familjerådgivning-terapi, tidsbokning:527048

Ekonomi- och skuldrådgivning527040

Barn- och ungdomskoordinator0408375777

Projekt Vision Nolltolerans04573447947

Folkhälsan på Åland - övrigt

Backebergs Lekpark04573451043

Org.sekr., kampanjer/lokalföreningsstöd527041

Ekonomi527030

Verksamhetsledare, vd527033

mobiltel.04573749750

Placera på karta Visa kategorier

Fredsinstitutet,se Ålands fredsinstitut15570

Visa på kartan Visa kategorier

FrifrånNarkotikar.f.ÅlandMåsv. 2 B0408377115

Visa på kartan Visa kategorier

FrimurarlogenLedstjärnanN.Espl.g. 912039

Visa på kartan Visa kategorier

FöreningenNordenpå Åland r.f.Hamng. 417279

Visa på kartan Visa kategorier

Föräldraföreningenför barnmedsärskildabehov r.f.Skarpansv. 30*527360

Placera på karta Visa kategorier

KobbaHoppersBolstav.15679

Placera på karta Visa kategorier

LerviksbåtväktareLervik19665

Visa på kartan Visa kategorier

NordensInstitutKöpmansg. 4*25000

Direktör Jacob Haagendal25242

mobiltel.0401609300

Kommunikatör Daniel Johansson25533

mobiltel.04573442020

Projektledare Shafiei Sheyda25309

mobiltel.0401896404

Sekreterare Harriet Lundell25243

www.nipa.ax

Visa på kartan Visa kategorier

OddFellowN.Espl.g. 213204

Placera på karta Visa kategorier

RäddaBarnenÅland

Kansli Norrag. 13 Bkl. 12.30-15.0014394

mobiltel.04573613919

www.raddabarnen.ax

Visa på kartan Visa kategorier

RödaKorset

FRK Ålands distriktTorgg. 26 A*0207012700

Verksamhetsledare0207012701

Beredskapschef0207012704

Samordn. Första Hjälp o. hälsovård0207012703

Samordn. Socialverks. o. mångkultur0207012705

Visa på kartan Visa kategorier

Socialmissionenpå Åland r.f.ordförande04573434031

Placera på karta Visa kategorier

StiftelsenHemmetGranboda

Kansli34126

Kök34124

mobiltel.04573135146

Placera på karta Visa kategorier

SundsJaktvårdsföreningGunnarsby45970

Placera på karta Visa kategorier

SödraFinströmsbyalagr.f.Emkarby38803

Visa på kartan Visa kategorier

Vuxnastan r.f.Neptunig. 523033

mobiltel.0400529658

Visa på kartan Visa kategorier

VårtHjärta r.f.HandiCampen Skarpansv. 3014195

e-post:vart.hjarta@aland.net

Placera på karta Visa kategorier

Ålandsdjurskyddsföreningr.f.04573424850

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsEmigrantinstitutN.Espl.g. 513325

E-post: emi.inst@aland.net

Hemsida:www.eminst.net

Visa på kartan Visa kategorier

Ålandsfredsinstitut

Hamng. 4,Pb 85 22101 Mariehamn

Informationsansvarig15570

Medlingsbyrån21967

www.peace.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsHemgårdr.f.KyrkobyJomala31305

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsHästavelsföreningr.f.Dalkarby328210

mobiltel.04573424220

Fax328216

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsHörselförening r.f.Skarpansv. 30527365

www.handicampen.ax/horsel

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsKenneldistriktr.f.Kaptensg. 2 C14644

Kanslitid:onsd. kl. 18_20

Stängt: juni juli

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsMarthadistriktSe Ålands Landsbygdscentrum

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsMotorklubb r.f.

PB 1962,AX-22111 Mariehamn

Kartingbokningar04575643343

www.amk.ax

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsNaturoch MiljöSimonsgränd17230

kansliledare04573453135

medlems- o. kommunikationsansvarig04573449900

projektledare04573449901

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsNeurologiska förening r.f.Skarpansv. 30527375

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsReumaförening r.f.

Reumarådgivare527370

Placera på karta Visa kategorier

ÅlandsScoutdistrikt04570355962

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsSjöräddningssällskapr.f.Fiskehamnen19475

Telefax19836

Verksamhetsledare Dag Lindholm0405610277

www.sjoraddningen.ax

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsSynskadadeJohannebov. 719670