Delta i Aland.com´s snabba användarundersökning
Fredag 21 september.
Gunborg och Gunlög.
Ålands Turist och Konferens

Lågskär – 59° 50,5’ N 19° 55,0’ E

Lågskär fyr, med sin karaktäristiska silhuett, ligger 15 sjömil söder om Mariehamn. Det är en låg, klippig ö, där besökaren även kan finna en rullstensstrand.

Redan på 1600- och 1700-talen fanns här stenkummel och senare en hög båk av trä. Med tiden byggdes träbåken om till en ljusfyr, som tändes första gången 1840. Det blev Ålands första ljusfyr och skäret fick en mantalsskriven befolkning på 20-30 personer.

Fyren av trä var för svag och så småningom byggdes en fyr av sten istället. Den sprängdes under första världskriget.

Den fyr som står på Lågskär idag blev klar 1920. Den är 33 meter hög och påminner till formen om en pyramid.

Livet på Lågskär

Håkan Slotte skriver i boken ”Lågskär i Ålands hav” om livet på ön. Medan fyrvaktarna på grannen Bogskär bodde ensamma flera månader i sträck på sin lilla klippa, fanns det på Lågskär ett levande litet fyrsamhälle. Fyrvaktarna hade sina familjer med på skäret.

Varje fyrvaktarfamilj hade en ko, några höns och ibland även grisar. Vid sidan av fyrvakten var fiske och jakt viktiga sysslor för att klara försörjningen.

I början av 1930-talet bodde fem barn i skolåldern på skäret, en tillförordnad lärare fanns på plats och Lågskär fick en egen liten skola.

1961 automatiserades fyren och då upphörde också bemanningen. En fyrbevakning som hade pågått på Lågskär i 120 år var därmed till ända.

Omtyckt bland ornitologer

Fågelobservationer har länge ägt rum på ön och idag används de gamla byggnaderna av gästande ornitologer.

Foto: Jonas Grönlund, Ålands Fågelskyddsförening

| Fler

Fler artiklar