Lördag 5 september.
Ragnvald, Ronald och Ronny.
Ålands Turist och Konferens