Onsdag 29 juli.
Olof, Olav, Ola, Ole och Olle.
Ålands Turist och Konferens