Torsdag 21 juni.
Ingemar, Ingmar och Inge.
Ålands Turist och Konferens