Lördag 25 november.
Katarina, Karin, Kajsa och Katja.
Ålands Turist och Konferens