Tisdag 24 april.
Albert och Albertina.
Ålands Turist och Konferens

Se Mariehamn på 1920-talet!

Ett nytt museum har öppnats - Mariehamnsmuseet. Här kan man se hur Mariehamn såg ut 1929-1930.

Flitiga och händiga pensionärer i Mariehamn, de så kallade sig Nybyggarna, har gjort ett enormt jobb. De har byggt upp husen i Mariehamn, som de såg ut 1929-1930, i skalan 1:100.

Nybyggarna, som kom igång 1987, har inte slarvat med detaljerna. Med hjälp av gamla ritningar, fotografier och personliga hågkomster har de återskapat husen så noggrant som möjligt. Stuprör, staket, uthus, brunnar, snirkliga snickeriarbeten och andra detaljer är på plats. Modellhusen har - så vitt man fått reda på det - målats i sina originalfärger.

Stora tomter

I restaurangen Societetshusets trädgård - huset revs på 1970-talet ¬- sitter gäster kring borden och på ett av taken arbetar stadens sotare.

På den tiden låg bebyggelsen mellan Köpmansgatan i norr och Skillnadsgatan, som förr hette Södra linjegatan, i söder. Tomterna var betydligt större än i dag och ofta låg bostadshuset vid gatan. Inne på gården låg i regel ett eller flera uthus.

Eget hem


Det har blivit över 600 hus - både bostadshus och uthus ¬- och modellhusen har under årens lopp visats i olika lokaler. Nu har modellerna äntligen fått ett permanent hem, i källarvåningen i hörnhuset Ålandsvägen-Norragatan.

Det nya museet, Mariehamnsmuseet, invigdes 15 juni. För personer med rörelsehinder nås lokalen bäst via en underjordisk gång från hotell Pommern på andra sidan gatan.
Modellstaden är intressant för alla som vill veta mer om 1920-talets byggnadshistoria i en liten stad. Den kan också inspirera till strövtåg i Mariehamn för att göra egna jämförelser. Hur många av husen finns fortfarande kvar?

Museet är öppet alla dagar kl 12-16 till och med sista augusti med undantag för fredag-söndag under midsommarveckan.

 

 

 

| Fler

Fler artiklar