Körglädje alla vinner på!

Miro-Transport Ab grundades 2005 av Mikael Larsson och Roland Grunér. I början var det tänkt som en sidobusiness, men redan året därpå var verksamheten igång med två transportbilar och två anställda. År 2010 övertog Mikael Larsson, som har varit i branschen sedan 18 års åldern, hela verksamheten och idag består personalstyrkan av 10 personer och fem transportbilar.

Vi utför transporter främst inom Åland, men även till och från andra länder:

  • SKÄRGÅRDSTRANSPORTER

          -kyltransporter (livsmedel m.m.)
          -styckegodstransporter (maskiner, pallvaror m.m.)

  • AVFALLSTRANSPORTER

Finns det utrymme ombesörjer vi även FLYTTRANSPORTER.

  • FLYTTLÅDOR SÄLJES

Prisförfrågningar & offert:
Mikael Larsson tel. 12 930, 0407 261 100
info@miro.ax

 


MIRO erbjuder skärgårdstrafik (kyl- och styckegodstransporter), avfallstransporter m.m.


FO-nr 1967795-1