Lördag 2 juli.
Maria, Marika, Maja, Maj och Mary.
Ålands Turist och Konferens