Lördag 25 november.
Katarina, Karin, Kajsa och Katja.
Ålands Turist och Konferens

Visa på kartan Visa kategorier

Mattssons

www.mattssons ax

Godby*43250

Telefax kontor, livsmedel432520

Järnavdelningen432543

Byggmarknaden432549

Järn/bygg ansvarig Peter Baarman432547

Charkavdelningen432570

Textilavdelningen432575

Butikschef Sverker Jansson432535

Livsmedelsansvarig Lars-Ove Rosenqvist432531

Placera på karta Visa kategorier

PålsböleSåg42343

Visa på kartan Visa kategorier

SimonsUByggträAbDalkarbyv.*21022

se Byggträ U. Simons Ab

Placera på karta Visa kategorier

XL-ByggSimonsBygg & Trä*21022

se Byggträ U. Simons Ab

Visa på kartan Visa kategorier

ÅlandsSkogsindustrier

Kontor

Kyrkv. 26,22410 Godby43100

Fakturering43100

e-post:info@skogsindustrier.ax

Hemsida:www.skogsindustrier.ax

Önningeby:

Trävaruförsäljning

Kontakt329 555

Öppet: Vard. 08-17 Lörd. 09-13

e-post: wood@skogsindustrier.ax

Sandberg Peter, Platschef0407293032

Strömsängarna:

Partiförsäljning

e-post: order@skogsindustrier.ax

Johansson Kjell, Produktionsledare04573500303

Sundblom Daniel, Produktionschef04573500301

Skogsavdelningen:

Karlsson Peter04573135371

Lemland & Mariehamn

Mattsson Göran04573500202

Finström & Geta

Mörn Arvid04573500205

Hammarland & Eckerö

Nikula Robert04573500203

Föglö, Lumparland, Kökar & Sottunga

Qvarnström Oskar04573135361

Jomala, Brändö & Kumlinge

Söderlund Peter04573500302

Vårdö, Sund & Saltvik

fornamn.efternamn@skogsindustrier.ax