Onsdag 7 oktober.
Birgitta, Brita, Britta, Britt och Birgit.
Ålands Turist och Konferens